Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Nesměřicích byl založen v roce 1930. Hned v následujícím roce si sbor zakoupil motorovou stříkačku taženou koňmi od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. V Nesměřicích zasahovali hasiči poprvé v roce 1938, kdy propukl požár v domě u Dědičů, a v roce 1940, když hořely hned tři budovy (Veletovi, Böhmovi, Bláhovi).

Kromě občasných hasičských přehlídek organizoval sbor kulturní akce, ke kterým patřily každoroční hasičský ples, maškara, máje, dožínky, posvícenská či kateřinská zábava a divadelní představení ochotníků. K utlumení činnosti byli hasiči nuceni během druhé světové války, kdy bylo zakázáno pořádat jakékoli zábavy, a tak se jedinou povolenou akcí stalo divadlo. Po roce 1945 se hasiči k pořádání plesů a zábav vrátili.

historicka fotografie

V letech 1976 – 1985 vedli manželé Blanka a František Doležalovi dětský oddíl mladých požárníků, který založili, aby jejich děti nemusely chodit do Pionýra. Oddíl navštěvovalo 12 dětí z Nesměřic, později začaly docházet také děti ze Zruče nad Sázavou. Veškeré organizace byly tehdy pod kontrolou vládnoucí KSČ, což se nevyhnulo ani mladým hasičům. Ti proto mimo svou běžnou činnost museli plnit různé ideologické normy jako např. pořádat besedy k různým výročím nebo recitovat politické básničky.

Mladí hasiči se každoročně účastnili branného závodu Plamen, kde kromě malého požárního útoku tzv. džberovky, museli splnit další disciplíny jako běh v terénu, hod granátem, střelba ze vzduchovky, plížení, vázání uzlů, první pomoc, znalostní kvíz a prezentovat se také v rámci kulturního programu. Nesměřické děti dosahovaly výborných výsledků a pravidelně se umísťovaly na nejlepších místech žebříčku.

mlady pozarniciOddíl mladých požárníků v roce 1978

Kulturní a společenské akce

V 80. a 90. letech došlo k útlumu činnosti sboru, aktivních zůstalo jen několik členů, kteří se účastnili hasičských cvičení a soutěží. K opětovnému vzkříšení sboru došlo okolo roku 2000, kdy se vedení sboru ujala nová generace hasičů. Od té doby organizují každoročně spoustu společenských akcí, jako jsou výroční schůze, čarodějnice, stavění máje, dětský den, posezení na konci letních prázdnin, rozsvěcení vánočního stromečku, mikulášskou nadílku, vánoční koncert a vánoční pochod. Největší a nejvyhlášenější akcí jsou ale Nesměřické slavnosti, které hasiči pořádají od roku 2004. Součástí slavností bývá soutěž v požárním útoku „O pohár starosty města Zruče nad Sázavou“ a zábava s živou kapelou.

Kromě kulturně-společenských akcí se hasiči starají o pořádek v obci, organizují pracovní brigády, čistí místní požární nádrž, udržují a opravují hasičskou techniku.

Činnost SDH

V letech 2002 a 2006 zasahovali nesměřičtí hasiči na povodních ve Zruči nad Sázavou a Nesměřicích, v roce 2007 pomáhali při odstraňování spadaných stromů na místních komunikacích po vichřici Kyrill. V roce 2008 hasili požár stodoly u Fridrichů v Nesměřicích. V květnu roku 2010 čtyřčlenná skupina hasičů dopomohla k rekordu v dálkové dopravě vody u Nových Dvorů. Téhož roku byl kolektiv mladých hasičů oceněn za aktivní činnost a reprezentaci městem Zruč nad Sázavou. V roce 2013 se místní hasiči podíleli na rekonstrukci budov hasičské zbrojnice a kulturního domu. V červnu téhož roku vyjeli na pomoc povodněmi zasaženým obcím na Kolínsku.

V roce 2017 mělo SDH Nesměřice 66 členů. Hasiči pravidelně vyjíždějí na soutěže v požárním útoku, kterých se účastní mužské a ženské družstvo.

akutalni foto hasici 2015 prostredni vesSoutěžní tým SDH Nesměřice na hasičské soutěži v Prostřední Vsi v roce 2015

 Zdroj: Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji: historie a současnost. Praha: Středočeský kraj, 2016. ISBN 978-80-88072-05-8, str. 183 – 185.